+

Detail normy ČSN EN 62305-4 ed. 2

Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

platná norma
Třídící znak: 341390
Označení: ČSN EN 62305-4 ed. 2
Účinnost od: 1. 10. 2011
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 88812 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma stanoví zásady pro provedení pospojování v budovách, stínění před elektromagnetickými pulzy v kombinaci s přepěťovými ochranami tak, aby se zabránilo nežádoucím a nebezpečným účinkům přepětí vzniklých v důsledku blízkého úderu blesku. Je nezbytná pro budovy s citlivými elektronickými zařízeními a zařízeními zpracovávajícími cenná data a informace. Oproti předchozímu vydání obsahuje norma podstatné technické změny (týkají se oddělovacích rozhraní, minimálních průřezů vodičů pospojování, zavedení záporného impulzního proudu pro výpočet, volby SPD a nových informací k této volbě).

Změny a opravy normy ČSN EN 62305-4 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Opr. 1 1. 5. 2017 0 502183
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL