+

Detail normy ČSN 33 2000-5-559 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-5-559 ed. 2
Účinnost od: 1. 4. 2013
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 92139 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro návrh a zhotovení světelných instalací, které jsou součástí pevné elektrické instalace, a to včetně svítidel, které jsou součástí venkovní, pevné elektroinstalace. Klade důraz na ochranu před účinky tepla (kabely musí odolávat teplotě zvýšené svítidlem). Na hořlavý podklad lze klást pouze odpovídající, k tomu účelu označené předřadné přístroje (transformátory, předřadníky, tlumivky). Dále se předepisují požadavky z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a stroboskopickým jevem. Doplňující požadavky na specifické použití světelných instalací jsou uvedeny v normách části 7 souboru ČSN 33 2000 (pro bazény, výstavy, přehlídky a stánky, v nábytku atd.) Užitečné jsou tabulky pro volbu svítidel a jejich označení podle možnosti montáže. S účinností od 14. 3. 2015 se nahrazuje ČSN 33 2000-5-559 z dubna 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-5-559 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 1. 4. 2018 5 504588
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL