+

Detail normy ČSN 33 2000-1

Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-1
Účinnost od: 1. 2. 2003
Účinnost do: 1. 5. 2011
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 65866 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma je určena též pro projektování, montáž, opravy a údržbu zařízení všech napětí. Stanoví rozsah platnosti celého souboru, který platí pro elektrická zařízení v těchto objektech: a) obytných budovách, b) obchodních a kancelářských budovách, c) objektech občanského vybavení, d) průmyslových objektech, e) zemědělských a zahradnických objektech, f) objektech sestavených z hotových dílů (prefabrikovaných), g) pojízdných a převozných prostředcích, přívěsných obytných vozech, autokempech a v podobných zařízeních, h) staveništích, výstavách, trzích a jiných prozatímních objektech, loděnicích, zábavních a rekreačních objektech. Stanoví základní hlediska pro zajištění bezpečnosti při používání elektrických zařízení, pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, ochranu před tepelnými účinky elektrické energie, před nadproudy, poruchovými proudy a přepětím. Dále stanoví zásady pro navrhování elektrických instalací a rozvodů, ochranu před vzájemnými vlivy elektrických a neelektrických instalací, zásady pro volbu zařízení, pro zřizování, montáž, kontrolu, revize a údržbu elektrických zařízení a jejich projekty včetně dokumentace.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-1

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 2009.05 1. 6. 2009 0 83181
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL