+

Detail normy TNI 33 2000-5-51

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: TNI 33 2000-5-51
Účinnost od: 1. 12. 2011
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 88362 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

V této TNI je řešena i problematika zapracování určených vnějších vlivů do výkresové dokumentace pro elek-trická zařízení. Dále je zde řešen i vztah současných vnějších vlivů vůči dříve používaným „prostředím“, ať již jednoduchým, či složitým. TNI doplňuje nové informace pro projektanty, montážní firmy a revizní techniky elektroinstalací. Tato TNI je koncipována tak, aby ji bylo možno využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000. obsahuje: - požadavky na vytvoření podkladů pro jednoznačné určení vnějších vlivů, - důležitá navazující ustanovení ze souboru norem pro vnější vlivy (ČSN EN 60721) a z části 7 ČSN 33 2000, - návaznosti na stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další právní předpisy, - požadavky na sestavení komise pro určení vnějších vlivů, - příklad vypracování protokolu o určení vnějších vlivů.

Změny a opravy normy TNI 33 2000-5-51

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL