+

Detail normy ČSN EN 60439-1 ed. 2

Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

neplatná norma
Třídící znak: 357107
Označení: ČSN EN 60439-1 ed. 2
Harmonizovaná
Určená
Účinnost od: 1. 12. 2000
Účinnost do: 1. 11. 2014
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 59936 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma definuje různé typy rozváděčů nn, uvádí jejich názvosloví i názvosloví základních veličin, které se z hlediska provedení rozváděčů berou v úvahu, předepisuje, které údaje musí být na štítku rozváděče a které v jeho průvodních dokumentech. Předepisuje požadavky na rozváděče podle jejich určení (vnitřní nebo venkovní provedení), na ochranu před úrazem elektrickým proudem, jištění proti zkratu z hlediska zkratové odolnosti. Splnění uvedených požadavků se ověřuje zkouškami typovými (pro typ rozváděče) a kusovými (na každém jednotlivém rozváděči). Vedle typově zkoušených rozváděčů se v některých případech připouštějí i tzv. částečně typově zkoušené rozváděče, u nichž mohou být některé zkoušky nahrazeny výpočtem nebo odvozením od jiných podobných typů rozváděčů.

Změny a opravy normy ČSN EN 60439-1 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna A1 2004.12 1. 1. 2005 28 71697
tisková oprava 1 2008.02 1. 3. 2008 2 80610
tisková změna Z1 1. 11. 2010 0 86903
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL