+

Příklady z revizní oblasti - náměty k řešení - příklady 4 až 6

Příklad číslo 4 V síti s uzemněným uzlem došlo k přerušení fázového vodiče v bodě X.  Naměřené napětí (zřejmě zdroje) je 220 V. Úkolem je spočítat:  Stanovte:1. Jaký je celkový proud tekoucí uzemněním R2.2. Jaké dotykové napětí vznikne v bodě O a na spotřebiči A.3. Jaký vznikne úbytek napětí na fá...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 12. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL