+

Technické normy

Filtrování norem je přístupné pouze pro předplatitele
Označení normy Název normy Značky
ČSN EN 13460 Údržba - Dokumenty pro údržbu platná 010662 M 1. 2. 2003 D E1 E2
ČSN EN 13269 Směrnice pro vypracování smluv o údržbě platná 010663 M 1. 8. 2007 D E1 E2
ČSN EN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematika platná 011300 P M R 1. 12. 2020 S E1 E2 ED ES EV
ČSN EN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice neplatná 011300 P M R 1. 4. 2020 S E1 E2 ED ES
ČSN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice neplatná 011300 P M R 1. 4. 2012 S E1 E2 ED ES
ČSN EN 60617-3 Grafické značky pro schémata - Část 3: Vodiče a spojovací součásti neplatná 013390 P M R 1. 4. 1998 D E1 E2
ČSN EN 60617-7 Grafické značky pro schémata - Část 7: Spínací, řídicí a jisticí zařízení neplatná 013390 P M R 1. 4. 1998 D E1 E2
ČSN EN 60617-8 Grafické značky pro schémata - Část 8: Měřicí přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení neplatná 013390 P M 1. 4. 1998 S E1 E2
ČSN EN 60617-2 Grafické značky pro schémata - Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití neplatná 013390 P M R 1. 3. 1998 D E1 E2
ČSN EN 60617-6 Grafické značky pro schémata - Část 6: Výroba a přeměna elektrické energie neplatná 013390 P M R 1. 3. 1998 D E1 E2
ČSN EN 60617-4 Grafické značky pro schémata - Část 4: Základní pasivní součástky neplatná 013390 P M R 1. 3. 1998 D E1 E2
ČSN ISO 14617-1 Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky platná 013630 P M R 1. 10. 2006 S E1 E2 ED ES EV
ČSN ISO 81346-12 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov platná 013710 P M R 1. 8. 2021 S E1
ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd platná 013710 P M R 1. 8. 2021 S E1 E2
ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd neplatná 013710 P M R 1. 2. 2020 S E1 E2
ČSN EN 81346-2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd neplatná 013710 P M R 1. 5. 2010 S E1 E2
ČSN EN 61346-2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Třídění předmětů a kódy tříd neplatná 013710 P M R 1. 9. 2001 S E1 E2
ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil platná 013733 P M R 1. 5. 2009 S E1
ČSN EN 60417-1 Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek neplatná 013760 P M R 1. 2. 2003 S E1 E2
ČSN EN 60417-2 Grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Originály značek neplatná 013760 P M R 1. 11. 2000 S E1 E2
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL