HLEDÁNÍ
HLAVNÍ NAVIGACE
NOVINKY
LITERATURA-OBCHOD
Informační systém
TECHNICKÉ NORMY
Diskusní fórum
@konference
Odborná způsobilost
ZKOUŠKY A ŠKOLENÍ
Evropská unie
ESČ
Odborné časopisy
Články a referáty
Školení a semináře
Odkazy
OSTATNÍ
-o nás - kontakty
-časté otázky
-nápověda
-ceník inzerce
-podmínky užívání
-napište nám
-klíčová slova
TVŮRCE WEBU
Created and Designed by:
weboptimal.cz
Novinky verze pro tisk
Novinky

DŮLEŽITÉ!
Zprovoznili jsme nový obchod, kde si můžete objednat naši odbornou literaturu tištěnou, nově e-knihy a také přístup do iiSEL®.
Stáhněte si ukázkovou e-knihu zdarma!
Podrobnosti ZDE.
  Naši zákazníci, kteří mají zaplacen u ÚNMZ přístup k normám (služba ČSN online), mohou vstupovat z detailu kterékoliv normy přímo do jejího textu (např. ČSN EN 62305-4 ed. 2). Jedná se též o soubory publikované od 1. 1. 2010 a odpovědi na otázky ke zkouškám revizních techniků.

ÚNMZ na naši žádost zveřejnil texty některých starších, již neplatných ČSN, které jsou důležité zejména pro revizní techniky.

Více informací a seznam nově přístupných textů norem je v oddíle TECHNICKÉ NORMY.

Vážení zákazníci, na Vaše dotazy budeme odpovídat postupně.
Děkujeme za pochopení.

Nejbližší termíny školení a zkoušek dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. jsou: 13. ledna 2015 a 3. února 2015.
Podrobné informace a on-line přihláška zde.

13. 12. 2014

Diskusní fórum
Určení prostorů v místnostech pro lékařské účely
Výstražné tabulky na svodech LPS
Záměna oddělovací diody jiskřištěm?
K oddělení kabelů vn od kabelů nn

9. 12. 2014

Diskusní fórum
Lhůty revizí podle prostředí
K závaznosti ustanovení norem
Jiné než české typy zásuvek na hotelových pokojích
Rekonstrukce HDV – protipožární úprava

4. 12. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v prosinci 2014

30. 11. 2014

Diskusní fórum
Ochrana přívodu k LED páskům
Určování vnějšího vlivu BD – únik osob
Výpočet rizik z hlediska LPS
Zajištění zdvihu jeřábu

24. 11. 2014

Diskusní fórum
Kontroly náhradního zdroje ve zdravotnictví
Napájení zařízení třídy II v elektrické instalaci
Ochrana před úrazem elektrickým proudem u přenosných topných rohoží
Výměna svítidel – doplnění dokumentace

20. 11. 2014

Diskusní fórum
AJ-056 Nouzové zastavení jeřábů a zdvihadel (nový příspěvek 20. 11. 2014)
Revize a kontroly v zubní ordinaci
Sloučení vývodů pro výtah, světlo atd.
Kovové dveře rozváděče třídy II

18. 11. 2014

Diskusní fórum
Technické zajištění bezpečnosti na jevištním zařízení
Spojení ochranného stínění transformátoru se zemí
Chránič pro několik obvodů
Úprava soustavy TN-C na TN-S

13. 11. 2014

Diskusní fórum
Kabely vn/nn a vysokotlaký plynovod
Uzemnění obvodu PELV nebo FELV (AA3-280 nový příspěvek 13. 11. 2014)
Požadavky na dorozumívací zařízení v bytových domech
Hydraulický olej a elektrické zařízení

9. 11. 2014

Diskusní fórum
Umožnění montáže telekomunikačního zařízení
Normy předpisující ochranu před přepětími
Použití vodičů modré barvy
Zkouška dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. po ukončení studia

5. 11. 2014

Diskusní fórum
Jednotná norma pro rozváděče – soubor ČSN EN 61439 Rozváděče nízkého napětí
Nízký odpor uzemnění naměřený při revizi hromosvodu
Dokumentace staveb a určení vnějších vlivů
Měření pevně připojených spotřebičů

4. 11. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v listopadu 2014

29. 10. 2014

Diskusní fórum
Norma pro pravidelné kontroly svářeček
Posouzení rizika u dopravní cesty
Neutěsněny prostup kabelu stěnami
Označení místa připojení ochranného vodiče

27. 10. 2014

Diskusní fórum
Revize trhacího stroje
Umístění bytové rozvodnice
Ohřev TUV a proudový chránič
Formulace k měření impedance smyčky

22. 10. 2014

Diskusní fórum
Rozváděč v kotelně na biomasu
Pospojování s ohledem na nebezpečí výbuchu
Zapojení elektromotoru a vodič PEN
Kdo může revidovat spotřebiče?
Sjednocení revizní lhůty podle různých hledisek

17. 10. 2014

LITERATURA - OBCHOD
Byla vydána nová příručka:
Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí – aktualizované vydání)
Autor: Ing. Karel Dvořáček
Svazek 96, základní edice ELEKTRO,
a to jak v tištěné, tak v elektronické verzi


14. 10. 2014

Diskusní fórum
Odpory uzemnění v normách a v literatuře
Svítidla na napětí SELV - krytí
Zařazení naftové čerpací stanice
Odpor propojení svodů a zemniče

13. 10. 2014


7. 10. 2014

Diskusní fórum
Obvody SELV pro řídicí jednotku stroje
Nastavení hlídače izolačního stavu
Kladení kabelů – kabelové trasy
Přechodový odpor připojení ochranného vodiče

3. 10. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v říjnu 2014

25. 9. 2014

Diskusní fórum
Funkční integrita kabelové trasy
Kufry pro tablety
Zásah do elektrické instalace starého jeřábu
Vysvětlení k automatickému odpojení ve zdravotnické síti IT

21. 9. 2014


14. 9. 2014

Diskusní fórum
Vyhřívání okapů a ochrana před přepětím
Vzdušné vzdálenosti mezi holými vodiči
Učitel podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

11. 9. 2014

Diskusní fórum
Rezerva v délce ukládaného kabelu
Uzemnění obvodu PELV nebo FELV
Jištění přívodu do rozváděče
Problém s vnějšími vlivy při revizi (AH-523 nový příspěvek 11. 9. 2014)

8. 9. 2014

Diskusní fórum
Kontrola po výměně součásti
Úprava odběrného zařízení podle parametrů dodávané elektřiny
Zásuvka v akumulátorovně – za jakých podmínek?
Kdo může revidovat spotřebiče?

3. 9. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v září 2014

30. 8. 2014

Diskusní fórum
Je nutný dozor nebo postačuje dohled na pracovníky seznámené?
Obvody SELV pro řídicí jednotku stroje
Doplnění nového potrubí a dosavadní hromosvod
Americké a evropské normy

25. 8. 2014

Diskusní fórum
Výstražné tabulky na oplocení rozvoden
Ochrana před bleskem na hale s opláštěním
Odpovědnost výrobce za bezpečnost rozváděče
Přepěťové ochrany v obvodech SELV nebo PELV

21. 8. 2014

Diskusní fórum
Ochranné uzemnění osvětlovacích stožárů
Problém s vnějšími vlivy při revizi
Svítidla do zóny 0 a 1 ve sprše
Zásuvka pro pračku - chránič

18. 8. 2014

Diskusní fórum
K ČSN 33 2000-5-557
Varná konvice – zařazení spotřebiče
K umístění zásuvek u sedadel autobusů
Zabezpečení zařízení na zkoušení přístrojů vysokým napětím

12. 8. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v srpnu 2014

6. 8. 2014

Diskusní fórum
Elektrické spotřebiče – řemeslná činnost v prostoru školy
Měření impedance smyčky v obvodech s proudovými chrániči (AH-519 nový příspěvek 6. 8. 2014)
Napájení ústředny EPS z HDS? (DB-110 nový příspěvek 6. 8. 2014)
Spojení s ochranným obvodem rozváděče

28. 7. 2014

LITERATURA - OBCHOD
Byla vydána nová příručka:
Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost (desáté – aktualizované vydání)
Autor: Michal Kříž
Svazek 95, základní edice ELEKTRO,
a to jak v tištěné, tak i v elektronické verzi
.

21. 7. 2014

Diskusní fórum
Vybavení rozvoden nn pomůckami
K ČSN 33 2000-5-557 – požadavky na pomocné obvody
Napájení z hlediska požárního nebezpečí
Proč pospojování na zařízení – bezpečnost elektrických zařízení

16. 7. 2014

Diskusní fórum
Odborná způsobilost a živnost – odpovědnost za výrobek z hlediska EMC
DA-517 Kvalifikace pro revize hromosvodů na objektech s nebezpečím výbuchu (nový příspěvek 16. 7. 2014)
Obvod jenom se svítidly třídy II

8. 7. 2014

Diskusní fórum
Rozšíření zásuvkového obvodu v síti TN
Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
Zkoušení dieselagregátů
K zákazu spojování vodičů v trubkách

6. 7. 2014

Diskusní fórum
Přípustné riziko a nutnost provedení LPS
Stanovení vzdušné vzdálenosti v zařízení
Bezpečnost zdravotnické sítě IT
Měření impedance smyčky v obvodech s proudovými chrániči

3. 7. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v červenci 2014

23. 6. 2014

Diskusní fórum
Vyšší unikající proudy spotřebičů
Průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči
Projektová dokumentace
Tělísko pro vyhřívání kompresoru – ochrana před úrazem

22. 6. 2014

Diskusní fórum
Výjimka z požadavku citlivého proudového chrániče
Uplatnění dříve platné normy na ochranu před bleskem
Automatické odpojení a spínání vodiče N
Pravidelné kontroly hromosvodů

17. 6. 2014

Diskusní fórum
Vedení pod střechou – ochrana před přepětím
Kdo smí provádět revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
Vyhrazené zařízení – jeho třída z hlediska nebezpečí elektrického proudu
Uzemnění nosné konstrukce zásuvkové skříně

15. 6. 2014

Diskusní fórum
Označení vodičů obvodu připojeného před hlavním vypínačem stroje
Zpochybnění revizní zprávy odpovídající normě
LPS a chráněné zařízení na komíně
Opatření při práci na uzemnění v rozvodnách

12. 6. 2014

Diskusní fórum
Zákony se změnami
Poškozené jímače v ochranném prostoru komína
Skupina ventilátorů - připojení
Lhůty revizí v dřevostavbě

7. 6. 2014

Diskusní fórum
Obvody pro napájení osvětlení strojů
Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení - napájení
Protokol o vnějších vlivech – v kterém článku?
Práce v kabelových kanálech (šachtách)

5. 6. 2014

Diskusní fórum
Stroje a označování vodičů modrou barvou
Revize nabíječky akumulátorového vozíku
Zásuvka prodlužovacího přívodu a hořlavý podklad
Prostor u rozváděče

4. 6. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v červnu 2014

21. 5. 2014


17. 5. 2014

Diskusní fórum
Odbočovací spojky na kabelu v zemi
Typ kabelu k nouzovému osvětlení s vlastním zdrojem
Kdo může provádět revizi lyžařských vleků
Kvalifikace pro revize hromosvodů na objektech s nebezpečím výbuchu

13. 5. 2014

Diskusní fórum
Požadavky ČSN 33 2000-5-523
Přívody ke snímačům teploty, CO2 apod. – ochrana
Výměna izolační kapaliny v transformátoru
Připojení starších strojů, otázka pospojování
Nouzové osvětlení s vlastním zdrojem a kabeláž funkční při požáru

11. 5. 2014

Diskusní fórum
Přepojení rozváděče
Propojovat či nepropojovat svorky N a PE na měniči PVE?
AL-160 Uzemnění a ukolejnění (nový příspěvek 11. 5. 2014)

5. 5. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v květnu 2014

2. 5. 2014

Diskusní fórum
Jedná se o spotřebič nebo stroj?
Schéma zapojení - dodat či nedodat?
Násobky jmenovitých proudů u jističů typů B, C a D
Připojování tepelných spotřebičů

27. 4. 2014

Diskusní fórum
Zapínání velké zátěže připojené na síť nn
Platí nadále možnost prodloužit lhůty revizí?
Distribuční síť a cizí vedení
Doplněna aktualizace odpovědi AD-321 o přístupnosti svorek pro kontroly
Doplněna aktualizace odpovědi DA-398 o přístupnosti svorek pro kontroly

23. 4. 2014

Diskusní fórum
Krytí elektroměrového rozváděče
Uzemnění a ukolejnění
Pravidelné revize výherních automatů
Nabíjecí stanice – náhrada ČSN 33 2610

19. 4. 2014

Diskusní fórum
Označení nulových vodičů za chráničem
Lhůty revizí podle STN 33 1500
Spouštění ventilátoru
Jištění - čistička odpadních vod

17. 4. 2014

Diskusní fórum
Provedení distribučního rozváděče
Zásuvková skříň a definice rozváděče
Definice odběrného elektrického zařízení
Elektrická stanice a provozní deník

13. 4. 2014

Diskusní fórum
V jakém rozsahu má revizní technik provádět revize strojního zařízení u výchozích a periodických revizí?
Rozsah revizí elektrických instalací
Koupelny – pospojování a osvětlení přes chránič
Umístění rozváděče mimo dosah, nedostatečné uzemnění hromosvodu

11. 4. 2014


10. 4.. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v dubnu 2014

5. 4. 2014

Diskusní fórum
Průřez vodičů do první rozvodnice
Osoba odpovědná za elektrické zařízení
AL-155 Barevné značení venkovních vedení podle napětí (nový příspěvek 5. 4. 2014)
Měřit odpory uzemnění po rekonstrukci hromosvodů?

28. 3. 2014

Diskusní fórum
Elektrický odpor jednotlivých svodů
Vnější vlivy a nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Kompresor v rozvodně – důvody proč ne
Sdružené obvody

25. 3. 2014

LITERATURA - OBCHOD
Byla vydána nová Dílenská příručka:
Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (druhé - aktualizované vydání)
Autor: David Klimša
Svazek 21, edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA,
a to jak v tištěné, tak i v elektronické verzi
.

22. 3. 2014

Diskusní fórum
Zóny ve sprše bez vany
Stručně ke ztrátám v kabelu
Měření odporu uzemnění metodou měření impedance smyčky
Žebřík – práce ve výšce

13. 3. 2014

Diskusní fórum
Na co dát pozor při výrobě rozváděčů
Uvažování přetížitelnosti transformátoru
Definice stroje – strojního zařízení
Prostory ve velkokuchyni a ochrana před dotykem (AD-449 nový příspěvek 13. 3. 2014)

8. 3. 2014

Diskusní fórum
Požadavek kompenzace transformátorů
Měření miliampérového bodu
Obvody SELV a neživé části
Pospojování v tunelu

5. 3. 2014

Diskusní fórum
Pravidelné revize fotovoltaických systémů
Ochrana PND v energokanálu
Prostory ve velkokuchyni a ochrana před dotykem
Souběh telekomunikačního vedení s rozvodem plynu

3. 3. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v březnu 2014

27. 2. 2014

Diskusní fórum
Zásuvková spojení v prostorech s nebezpečím výbuchu
Přepočítací součinitele kabelů
Revize SPD
Doplnění lampičky na starém šicím stroji

25. 2. 2014


18. 2. 2014

Diskusní fórum
Kladení vedení – utěsnění, odstupy
Dřevostavba a chránič
K instalaci ve zdravotním středisku

11. 2. 2014

Diskusní fórum
Ještě k vyvložkování komínu
Nepřímé spojení obvodu PELV s ochranným uzemněním PE
K uzemnění LPS na škole
Tlačítka nouzového zastavení

8. 2. 2014

Diskusní fórum
Soustrojí malého výkonu a snížení napětí při poruše
Výměna hlavního domovního vedení
Návrh na využití nosného lanka závěsného kabelu jako ochranného vodiče
Zkušební svorky na vnitřní straně stěny objektu

6. 2. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v únoru 2014

4. 2. 2014

Diskusní fórum
Požadavky na výrobce pro výrobu rozváděčů pro laickou obsluhu dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 61439-3

1. 2. 2014

Diskusní fórum
Vizuální kontrola LPS
Ověřování izolace zařízení vn
Připojení WiFi na světelný obvod
Transformační komora – provedení požárního úseku

26. 1. 2014

Diskusní fórum
Ochrana před bleskem ve zdravotnickém zařízení
Úprava zářivkového tělesa
Veličiny průtoku a jeho značky
Úbytky napětí ve veřejném osvětlení

21. 1. 2014

Diskusní fórum
K živnosti – výroba rozváděčů
Úspory energie aplikací nových technologií v rozvodech
Uzemnění přístrojových transformátorů
Vnější a vnitřní LPS

19. 1. 2014

Diskusní fórum
Údaje na štítku rozváděče
K revizím strojních zařízení
Nehořlavé podložky nebo chránič?
Ke stanovení vnějších vlivů pro venkovní prostory

15. 1. 2014

Diskusní fórum
Elektrotepelné spotřebiče - vzdálenosti od hořlavých materiálů
Proudové chrániče pro instalace do nebezpečí požáru
Nahrazení souboru ČSN 33 32.. pro energetiku
Jištění kabelů
Otázky nouzového osvětlení

11. 1. 2014


8. 1. 2014

Diskusní fórum
Barevné značení venkovních vedení podle napětí
Pospojování plynového potrubí
Připojení k hlavní uzemňovací svorce též z hlediska LPS

4. 1. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Nové normy vydané v lednu 2014

2. 1. 2014

Kapitola iiSEL® "Technická normalizace":
Předpisové normy - Přehled souboru ČSN 33 2000

Tabulka platnosti jednotlivých částí souboru ČSN 33 2000

Archiv Novinek


Poslat dotaz nebo komentář k této stránce
 
Copyright © IN-EL, spol. s r.o. 23.23.12.202

RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ
KOŠÍK
Košík je prázdný
VYBRANÉ AKCE
REKLAMA

DŮLEŽITÉ
Všichni naši zákazníci jsou již od 13. listopadu 2008 převedeni na nový způsob zabezpečení. Pokud Váš přístup není funkční, doposud jste nám nezaslali požadované údaje (e-mail a číslo mobilního telefonu, případně číslo Vaší pevné IP adresy).
Podrobné informace a postup přihlašování zde!