+

AD-122 Malé množství hořlavé kapaliny

OTÁZKA:
Malé množství hořlavé kapaliny

Jak posoudit prostor ve kterém jsou skladovány v malém množství do 3 litrů hořlavé kapaliny všech tříd hořlavosti při běžné pokojové teplotě. Konkrétně v údržbářské dílně jsou ve vyhrazené kovové skříni uloženy hořlavé látky, které se občas používají při čištění, mazání, odrezování ap. Pracovní postup pro nakládání s těmito látkami je zpracován v Provozním řádu.
Dle ČSN 33 2000-3 čl. 322.5 je splněna podmínka pro označení tohoto prostoru jako BE2N3-nebezpečí požáru hořlavých kapalin i BE3N2-nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par. Norma nezmiňuje množství skladovaných kapalin. Je toto začlenění správné i když se s hořlavinami pracuje výjimečně, po krátkou dobu a jinak jsou uloženy v originálních utěsněných nádobách nebo jsou ve sprejích.

Otázku podává: Jan Škrabánek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL