+

AD-129 Nebezpečí požáru v textilním závodě a proudové chrániče.

OTÁZKA:
NOT

V textilním závodě je dle protokolu o stanovení vnějších vlivů v prostorech tkalcovna a skárna stanoveno nebezpečí požáru hořlavých prachů-BE2N2. Pracovní stroje, osvětlení, zásuvky 400 V a 230 V jsou napojeny pětižílovými kabely CYKY na kabelových lávkách a jištěny jističi.

Otázka:
Vztahuje se na tyto prostory, tj.tkalcovna a skárna, ustanovení ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.1.7, to znamená, že všechny přívody musí být chráněny proudovými chrániči? Jedná se asi o 200 ks spotřebičů.

Otázku podává: Jan Kocourek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL