+

AD-129 Lhůty revizí v transformovně, kabel v chráničce, označení vnějších vlivů

OTÁZKA:
Lhůty revizí v transformovně, kabel v chráničce, označení vnějších vlivů

1. Chcem sa spýtať ako často sa robia revízie v trafostanici, ktorá je súčasťou budovy a je majetkom vlastníka budovy.
Aké je prostredie v tejto trafostanici.

2. Musí byť kábel, ktorý je v chráničke v pieskovom lôžku alebo môže ísť priamo do zemi.

3. Staré určovanie prostredia bolo podľa mňa jednoznačnejšie ako je tomu teraz. Ako je to vlastne teraz s určovaním priestoru. Ja si vyšpecifikujem všetky položky A, B, C a ako s týchto položiek určím prostredie. Dúfam nemám všetky značky dávať do výkresu. Po starom som dal 311 a bolo všetkým jasné o aké prostredie ide. Teraz je v tom tak veľa nejasnosti že neviem ako mam postupovať ďalej.

Otázku podává: Ľuboslav Zaťko
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL