+

AD-139 Elektrická instalace v plynových kotelnách

OTÁZKA:
Elektrická instalace v plynových kotelnách

Ve staré ČSN 07 0703 (7/1985) bylo v článku 36 jednoznačně uvedeno, že vnitřní prostor kotelny je prostorem bez nebezpečí výbuchu podle ČSN 33 2320. V nové normě z ledna 2005 článek 7.10 zní: "Zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Elektrická zařízení kotelen musí být v souladu s ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14.". Věta, že kotelna je prostor bez nebezpečí výbuchu, chybí. Obě normy jsou pro el. zařízení s výbušnou plynnou atmosférou. Z uvedeného vyplývá, že podle nové normy jsou zařízení kotelen považována za těsná bez ochranných prostorů, ale instalace musí být provedena podle norem pro výbušnou plynnou atmosféru. Prosím o vysvětlení, zdali je prostor kotelny dle nové normy považován za výbušný či nikoliv.

Otázku podává: Jan Škrabánek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 11. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL