+

AD-151 Odsávání z lakovny

OTÁZKA:
Odsávání z lakovny

V malé truhlářské dílně je stavebně oddělená místnost - lakovna. Zde je umístěn stříkací box (kabina) v nevýbušném provedení - stříkáním se nanášejí na výrobky laky, které obsahují toluen, xylen, ethylbenzen a butanon. Odbornou komisí byl na základě prohlídky a předložených bezpečnostních listů používaných barev zpracován protokol o určení vnějších vlivů, kde je stanovena uvnitř boxu a 1,0 m před vstupním otvorem boxu zóna 2. Ostatní prostor lakovny je považován za prostor BNV (bez nebezpečí výbuchu). V prostoru lakovny se neskladují žádné hořlavé kapaliny, pouze minimální množství cca 1,5 l pro okamžitou spotřebu (stanoveno místním předpisem lakovny). Do místnosti je přiváděn čerstvý vzduch, který je za provozu dostatečně odváděn ventilátorem stříkacího boxu. V případě, že není box v provozu, plní funkci odtahu axiální nástěnný ventilátor, který je spínán buď ručně, nebo podstropním detektorem plynů, kdy případná přítomnost plynů a par (max. 20 % spodní meze výbušnosti) je navíc signalizována houkačkou.
Otázka zní: V jakém provedení musí být axiální odtahový nástěnný ventilátor?
Stačí krytí IP54 nebo musí být v nevýbušném provedení?

Otázku podává: Miroslav Nyč
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 1. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL