+

AD-152 Ochrana kabelů před požárem

OTÁZKA:
Ochrana kabelů před požárem

1. Dle ČSN 73 0802 čl. 12.9.3 a dle ČSN 73 0804 čl. 13.10.3 je stanoveno, že v chráněných únikových cestách se vodiče a kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů, i když neslouží k protipožárnímu zabezpečení, hodnotí podle ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 bodu a) nebo c) a dle ČSN 73 0804 čl. 13.10.2 bodu a) nebo c).

Dotaz zní:
Vztahují se tato ustanovení i na vodiče a kabely, jež jsou použity např. pro obvody počítačové, zabezpečovací, telefonní, ovládací, měřicí, signalizační apod.?

2. Dle ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 bodu c) a dle ČSN 73 0804 čl. 13.10.2 bodu c) vodiče a kabely sloužící k protipožárnímu zabezpečení, avšak nesplňující požadavky stanovené podle ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 bodu a) nebo b) a dle ČSN 73 0804 čl. 13.10.2 bodu a) nebo b), mohou být uloženy v uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely. Přičemž dle ČSN 34 1610 § 16107 a 16108 např. dodávky elektrické energie pro požární čerpadla, evakuační výtahy apod. jsou zařazeny do 1. stupně důležitosti a musí být zajištěny ze dvou na sobě nezávislých zdrojů a dále dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.18 musí být dodávka elektrické energie 1. stupně zajištěna nejméně 2 kabelovými soubory, které jsou vzájemně požárně odděleny anebo pokud jsou uloženy společně v požárním úseku, musí mít funkční schopnost v podmínkách požáru podle IEC 331.

Dotaz zní:
Může např. kabel, který nevyhovuje ustanovením ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 bodu a) nebo b) a dle ČSN 73 0804 čl. 13.10.2 bodu a) nebo b), který je určen pro napájení požárního ventilátoru a který je napájen z rozváděče, jenž je napájen ze 2 nezávislých zdrojů, být uložen v uzavřených truhlících či šachtách a kanálech, určených pouze pro elektrické vodiče a kabely (jak je uvedeno v ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 bodu c) a dle ČSN 73 0804 čl. 13.10.2 bodu c), společně s kabely nesloužícími k protipožárnímu zabezpečení, či musí takovýto kabel v takovémto případě splňovat požadavek na funkční schopnost v podmínkách požáru podle IEC 331?
Příklad k dotazu:
Bude-li kabel k požárnímu ventilátoru veden společně s kabely nesloužící k protipožárnímu zabezpečení v uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče (které splňující požadavky ČSN 73 08 02 čl. 12.9.2 bod c) a dle ČSN 73 0804 čl. 13.10.2 bod c), může být tento kabel v provedení CYKY nebo musí splňovat požadavek na funkční schopnost v podmínkách požáru podle IEC 331?

Otázku podává: Jiránek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 1. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL