+

AG-125 Malé zdrojové soustrojí na stavbě

OTÁZKA:
Malé zdrojové soustrojí na stavbě

Jak postupovat při pravidelných kontrolách malého zdrojového soustrojí, když se v návodu pro obsluhu nedozvíme prakticky nic o způsobu ochrany před úrazem el.proudem? Podle čl. 6.7 a dalších výše uvedené ČSN ISO, je možno více variant ochrany. Zdrojové soustrojí je osazeno např. 2x zásuvkou 1F 230 V AC a 1x zásuvkou 3F IEC 3253 400 V AC a jako jištění je použit přístroj bez zkratového jištění - pouze tepelné jištění proti přetížení. Na dotaz k prodejci soustrojí jsme se zatím nedočkali odpovědi a pochybujeme, že nám poskytne vyčerpávající kvalifikovanou odpověď. Vzhledem k tomu, že tato zdrojová soustrojí jsou používána na stavbách, v terénu při různých opravách, montážích apod., kde jsou nepříznivé podmínky z hlediska možnosti úrazu elektrickým proudem a používá se více elektrických spotřebičů najednou, uvažujeme o dovybavení zdrojového soustrojí proudovými chrániči (IΔn≤ 30 mA) pro každou zásuvku samostatně, což však naráží na problém s jejich umístěním na soustrojí. Prosíme o odpověď a váš názor na uvedené problémy.

Otázku podává: Filip
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 2. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL