+

AC-065 Hromosvod, plechová střecha a ocelová konstrukce (nový příspěvek 15. 8. 2006)

OTÁZKA:
Hromosvod, plechová střecha a ocelová konstrukce

Rád bych konzultoval provedení hromosvodu na hale s ocelovou konstrukcí.
Hala má rozměry cca 200 x 60 m, je provedena z ocelových sloupů, které jsou sešroubovány s profily nesoucími střechu. Střechu tvoří pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm. Protože sloupy i části konstrukce střechy jsou natřeny barvou a není tak zajištěno spolehlivé elektrické spojení mezi jednotlivými části ani mezi plechem a konstrukcí (plech je přišroubován k OK šrouby, které mají pod hlavou plastovou těsnící podložku), předpokládám, že je nutné provést mřížovou jímací soustavu s oky 20 x 60 m, která bude spojena s ocelovými sloupy, které budou sloužit jako náhodné svody (sloupy jsou spojené s uzemňovací soustavou a jsou z jednoho kusu).
Zdá se mi však, že bleskový proud bude mít snahu jít nejkratší cestou do země, tj. využije vnitřních sloupů, které jsou také na uzemňovací soustavu napojeny (protože 400 mikrometrů barvy není žádnou velkou překážkou), což může ohrozit osoby a zařízení nacházející se v hale.
Je toto provedení správné, nebo jsme něco zanedbali?
Jaký je v současné době pohled na normy IEC 62305, u kterých je připravováno převzetí do ČSN? Je mi jasné, že po jejich aplikaci se zvýší bezpečnost objektu, ale jedná se o výrazný nárůst nákladů u stavby, která je projektována jako dočasná (5 let).
Jak je to s právní odpovědností, pokud nyní zrealizuji hromosvod v souladu ČSN 34 1390 a dojde vlivem úderu blesku k poškození zařízení, kterému by jímací soustava dle IEC 62305 pravděpodobně zabránila?

Otázku podává: Martin Csato
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 2. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL