+

AD-155 Uplatnění dosavadní praxe pro práce na elektrickém zařízení

OTÁZKA:
Uplatnění dosavadní praxe pro práce na elektrickém zařízení

Od 1. 1. 2006 platí norma ČSN EN 50110-1.
Jakým způsobem je v ní definován požadavek na zavedenou praxi technicko organizačního opatření, kterým je příkaz B? Jakým způsobem má osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení jmenovat oprávněné osoby k vystavování tohoto příkazu? Tak jak to požadovala dnes již neplatná ČSN 34 3100 v článku 68?
Jakým způsobem má provozovatel postupovat?
Mohu dále jako vodítko používat ČSN 34 3100?

Otázku podává: Jiří Pohorský
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 2. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL