+

AD-170 Oddělení rozváděčů od prostorů truhlárny

OTÁZKA:
Oddělení rozváděčů od prostorů truhlárny

Při revizi jsem narazil na tento problém:
V truhlárně je stávající hlavní rozváděč nn umístěn v prostoru s vnějším vlivem BE2N2 (kromě strojů na dělení dřeva jsou zde i stroje na broušení dřeva, sice s odsáváním, nicméně v prostoru je na všech vodorovných plochách usazen jemný prach).
Z tohoto rozváděče je napájen nový podružný rozváděč nového provozu. Tzn., že tento přívod už musím revidovat podle stávajících předpisů. Dle ČSN 33 2000-5-51 tab. 51A jsou hlavní rozváděče nn v prostoru BE2N2 zakázány.
Navrhuji rozváděč stavebně oddělit od tohoto prostoru příčkou s utěsněním procházejícího vedení nebo přemístit broušení do jiných prostorů (tyto ale zatím nejsou a ani v brzké době nebudou).
Lze tento problém řešit i jiným způsobem? Např. provozním předpisem s důrazem na pravidelný úklid?

Otázku podává: Petr Kudera
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 5. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL