+

AD-180 Přehodnocení prostorů s nebezpečím výbuchu

OTÁZKA:
Přehodnocení prostorů s nebezpečím výbuchu

V nařízení vlády č. 406/2004Sb., ze dne 2. června 2004 je uvedeno v § 7 (2), že zaměstnavatel zabezpečí, aby pracoviště s prostředím nebezpečí výbuchu uvedená do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení splňovala požadavky stanovené tímto nařízením bezodkladně po provedení časově nejbližší změny tohoto pracoviště, v ostatních případech nejpozději do 30. června 2006. V § 3 (3) tohoto nařízení je uvedeno: pokud zařízení nebo pracoviště v prostředí s nebezpečím výbuchu vyhovují požadavkům zvláštních právních předpisů (co to je zvláštní právní předpis) platí, že požadavky uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení byly splněny. U nás v Chemopetrolu a. s. Litvínov je zařízení jak staré (v protokolech o prostředí je uvedeno ještě SNV, technologie se nezměnila ani nebyla rekonstrukce atd.) A zařízení novější (prostředí stanovené podle dříve platných norem 33 2320-10, Zóny). Zařízení nové, protokoly jsou vypracovány podle nových norem (33 2000-3, 33 2000-5-51). Protože výše uvedené vládní nařízení si u nás vysvětluje každý jinak, obracím se na Vás s dotazem, zda je bezpodmínečně nutné, aby původní protokoly o stanovení prostředí byly přepracovány. Staré zařízení revidujeme podle starých norem.

Otázku podává: Ladislav Falta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 6. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL