+

AC-082 Vedení vn a ochrana před bleskem, nerespektování požadavků na rozmístění svodů

OTÁZKA:
Vedení vn a ochrana před bleskem, nerespektování požadavků na rozmístění svodů


1. Je akceptovateľná ochrana pred bleskom ochranným kužeľom z vedenia vn? Je potrebné z tohto dôvodu samotné vedenie revidovať, alebo v revízii iba skonštatovať že toto vedenie slúži ako oddialený bleskozvod a z tohto dôvodu nieje potrebne zhotoviť na objekte vlastný bleskozvod?
2. Na základe akých poznaní sú určené vzdialenosti medzi zvodmi na objekte a do akej mieri je prípustné tieto vzdialenosti meniť (napr. z jednej strany objektu nieje možne zvody zhotoviť).

Otázku podává: ---
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 8. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL