+

AB-125 Jištění paralelně zapojených kabelů

OTÁZKA:
Jištění paralelně zapojených kabelů

Do komplexu tří bytových domů do rozvodny vedou dva paralelně zapojené kabely (2 x CYKY 3 × 150 + 70) od elektroměru, který je umístěn u vchodu do bytového domu. Počítá se s uložením z části do betonu v trubce, a poté bude připraven prostup do objektu, kde povede kabel (již nechráněn elektroinstalační trubkou) na kabelové lávce do hlavní rozvodny, každý přívodní kabel zvlášť.
1. Jaká jsou pravidla jištění u těchto paralelně zapojených kabelů? Například musím jistit každý zvlášť na konci a na začátku?
2. Musí být odděleny nějakou nehořlavou přepážkou, popřípadě musí být ošetřeny nástřikem?
3. Musí být přívodní vedení vyměnitelné (přívodní vedení bude uloženo v trubkách pod nájezdem pro vozíčkáře pod betonem)?

Otázku podává: Jaroslav Šuman
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 12. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL