+

AC-085 Co je objekt s větším množstvím lidí z hlediska ochrany před bleskem. Úvod do používání ČSN EN 62305-2

OTÁZKA:
Co je objekt s větším množstvím lidí z hlediska ochrany před bleskem. Úvod do používání ČSN EN 62305-2

Článek 13 a) ČSN 34 1390 stanoví, že hromosvod se zřizuje na objektech a zařízeních, kde by blesk mohl ohrozit život nebo zdraví většího množství lidí. Jaká je definice „většího počtu lidí“? Kolik je to osob? Je nutné zřídit hromosvod na zděném objektu (klubovně) mysliveckého spolku, který má cca 35 členů a tito se zde scházejí ke společným schůzím párkrát do roka?

Otázku podává: Miroslav Nyč
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 1. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL