+

AD-201 Připojování přes chránič

OTÁZKA:
Připojování přes chránič

1. Zajímalo by mě, zda musím použít v každém případě pětivodičový kabel, abych mohl zařízení chránit chráničem s reziduálním proudem nepřesahujícím 300 mA i v případě, že zařízení je pouze třífázové se souměrnou zátěží a tudíž nevyužívá střední vodič?
2. A dále by mě zajímalo, když se toto zařízení nachází pod širým nebem, ale v podniku zabývajícím se dřevovýrobou, zda platí určení vnějšího vlivu BE2N2 pouze pro zařízení umístěná v budovách, nebo pro celý areál podniku?
3. Dejme tomu, že v podniku se ruší stará výrobní linka a bude nahrazena novou technologií. Musí být tedy vyměněny i přívody k tomuto objektu, které jsou provedeny v síti TN-C vedené v zemi a proudový chránič umístěn na začátku vedení, nebo stačí aby byla vybavena proudovým chráničem pouze nová technologie?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 1. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL