+

AD-205 Požadovaná požární odolnost rozváděčů

OTÁZKA:
Požadovaná požární odolnost rozváděčů

Chtěl bych se zeptat na výklad článku normy ČSN 73 0810. V této normě, ač požární, je část věnovaná elektrickým zařízením. Konkrétně v části 6, odstavci 6.1.7. Stalo se, že místně příslušný technik u hasičů vydal zamítavé stanovisko k projektové dokumentaci s odůvodněním, že rozváděče nejsou s požární odolností. Přitom se nejednalo o rozváděče v CHÚC, ani v jinak požárně nebezpečném prostoru. Bylo nám sděleno, že všechny rozváděče budou muset podle tohoto odstavce vyhovovat požadavku na požární odolnost, včetně samostatně stojících rozváděčů (např. v halách). Do skupiny rozváděčů zahrnují i zazděné skříně a malé modulové rozváděče. U všech chtějí požární odolnost (u zazděných dveře a u samostatně stojících komplet celý rozváděč). Podle našeho mínění a výkladu zmiňovaného odstavce by se jednalo pouze o rozváděče osazené v průběžné instalační šachtě (např.dříve v panelových domech), nebo umístěných v dalších skříních (např. v dřevěné skříni - obložení z hlediska designu).

Otázku podává: Tomáš Netrval
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 3. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL