+

AD-206 Podložky pod šroubovými spoji v prostředí Ex

OTÁZKA:
Podložky pod šroubovými spoji v prostředí Ex

Prosím o Váš názor na níže uvedený způsob uzemnění/pospojení ocelové konstrukce technologického zařízení.

OTÁZKY:
1. Zajištění vodivého spojení částí ocelové konstrukce opatřené žárovým zinkováním:
Ocelová venkovní šroubovaná konstrukce v Ex prostředí, která slouží pro osazení chemických zařízení (pro hořlavé kapaliny) s elektrickými přívody, je složena z částí, které jsou opatřeny žárovým zinkováním. Je nutno použít vějířových podložek nebo stačí s ohledem na ochranu konstrukce před vlivy koroze vodivým povlakem pouze šroubový spoj s pérovou podložkou nebo je dokonce nutné provést provaření konstrukce? Jaké podmínky pro toto spojení platí (průřezy, styčné plochy apod.)?

2. Zajištění vodivého spojení částí ocelové konstrukce opatřené jen běžným nátěrem:
Ocelová venkovní šroubovaná konstrukce v Ex prostředí, která slouží pro osazení chemických zařízení (pro hořlavé kapaliny) s el. přívody, je složena z částí, které jsou opatřeny jen běžným nátěrem. Je vyhovující ve venkovním a navíc Ex prostředí použití vějířových podložek jen s běžným nátěrem nebo je nutné pro zajištění trvalého vodivého propojení s ohledem na předepsané pospojování provést provaření konstrukce odpovídajícím průřezem. Jaké podmínky pro toto spojení platí (průřezy, styčné plochy apod.)?

Otázku podává: Viktor LOMOZ
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 3. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL