+

AD-207 Určování prostředí pro elektrická zařízení strojů

OTÁZKA:
Určování prostředí pro elektrická zařízení strojů

Prosíme o zodpovězení otázky ohledně určování prostředí pro el. zařízení strojů jichž jsme výrobci (v rámci naší firmy). Doposud jsme používali normu ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51. V časopise "ELEKTRO" č. 2/2007 pan ing. Melen zmiňuje normu ČSN EN 60721-3-3 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3, Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (případně ČSN EN 60721-3-4 nechráněné proti povětrnostním vlivům). Ve svém příspěvku uvádí, že pro výrobky umístěné ve vnitřních prostorách (což je převážně náš případ - haly, dílny) je možné pouze v odůvodněných případech uvažovat kód AD. Jinak bychom měli používat již zmíněnou normu (ČSN EN 60721-3-3) a tím kódy 3Z7-3Z10 (tab. 2). V tomto případě by ale došlo ke změně nejen u třídy AD, ale i u dalších (K - klima, B - biologické, C - chemické, S - mechanické atd.). V normě ČSN EN 60721-3-0 Klasifikace podmínek prostředí Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich přísnosti. Úvod, se uvádí v čl. 1: Rozsah platnosti, že stanovené třídy prostředí a jejich stupně přísnosti pokrývají extrémní (krátkodobé) podmínky, kterým výrobek může být vystaven během přepravy, skladování a používání.
Jde nám o to, jakou normu bychom měli tedy používat pro určení prostředí pro stroje, umístěné převážně uvnitř budov - zda normu ČSN 33 2000-3 nebo uvedený soubor norem ČSN EN 60721, kde se uvedené třídy nejen velmi mění, ale i rozrůstají do dalších tříd značení.

Otázku podává: Miroslav Hykman
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 3. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL