+

AD-213 Určování nebezpečí od hořlavé kapaliny

OTÁZKA:
Určování nebezpečí od hořlavé kapaliny

Při určování vnějších vlivů ve stávající lakovně truhlárny odbornou komisí jsme dostali od dodavatele barev Milesi (Itálie) bezpečnostní listy barev (vodou ředitelných), kde je vždy v každém bezpečnostním listě tabulka s fyzikálními a chemickými vlastnostmi barvy. Mimo jiné jsou zde položky - například u barvy s označením XHT 15:
bod vzplanutí ----- 61 °C,
dolní explosivní limit ----- 0,80 %,
horní explosivní limit ----- 28,00 %.
Znamená to, že tyto barvy jsou hořlavé a jejich výpary mohou vytvářet nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par?

Otázku podává: Šrajer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 5. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL