+

AG-164 Sekundární napětí transformátorů pro válcovnu

OTÁZKA:
Sekundární napětí transformátorů pro válcovnu

Pracuji v oblasti projektování a setkal jsem se s dotazem ze strany provozních elektrikářů, na který bych rád znal Vaše stanovisko.
Rekonstrukce válcovny průmyslového podniku se dotkla kromě změny technologie, technologických silnoproudých rozvodů a souvisejících elektrických spotřebičů i napájecích zdrojů elektrické energie.
Spotřebiče válcovny jsou částečně stávající - štítkové hodnoty napětí 380 V AC - a částečně nové - štítkové hodnoty napětí 400 V AC.

DOTAZ:
Jaké hodnoty sekundárů mají mít nové napájecí transformátory (1 000 kVA, 1 600 kVA), které zajišťují napájení elektrických spotřebičů technologických zařízení rekonstruované válcovny, aby bylo vyhověno požadavkům na napájení instalovaných spotřebičů a požadavkům norem na normalizovaná napětí:
ČSN 33 0120:2001 Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC,
ČSN 33 0121:2001 Elektrotechnické předpisy - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn?

Otázku podává: J. Bielesz
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 5. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL