+

AD-220 Výpočtový proud skupiny spotřebičů - soudobost

OTÁZKA:
Výpočtový proud skupiny spotřebičů - soudobost

Příklad:

Pro skupinu spotřebičů (jako celek) dle paragrafu 16127 normy ČSN 34 1610 se stanoví výpočtový proud

IP takto: IP = PP / UF x cos φ pro jednofázové spotřebiče.

Tento paragraf chci použít pro rozváděč, např. pro 13 ks zásuvek 230V/16A, které tento rozváděč napájí – tedy dle výše uvedeného paragrafu se spočte IP takto:

Zvolím β = 0,4, cos φ = 0,9, n = 13 ks, PP = PI x β,

PI = UF x IF x cos φ x n = 230 x 16 x 0,9 x 13 = 43 056 W

PP = PI x β = 43056 x 0,4 = 17222,4 W a IP = PP/UF x cos φ = 17222,4/(230 x 0,9) = 83 A

Nebo dle mne:

IP= IN x β x n = 16 x 0,4 x 13 = 83 A - co si o tom myslíte?

Poznámka:

- odhaduji jen soudobost, ale dle ČSN 341610 paragrafu 16127 musím odhadnout jak soudobost tak i účiník,  a tedy zanáším větší chybu do vzorce.

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 11. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL