+

AG-183 Připojení stožáru VO nesoucího svítidlo třídy II k ochrannému vodiči

OTÁZKA:
Připojení stožáru VO nesoucího svítidlo třídy II k ochrannému vodiči

ČSN 33 2000-7-714 v čl. 714.413.2 Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocenné izolace: "Nezřizuje se žádný ochranný vodič a vodivé části zařízení nesmí být úmyslně spojeny se zemnicí soustavou".
Mám tomuto článku rozumět tak, že pokud jsou na ocelových stožárech VO osazena svítidla II. tř., nesmí se ve stožárové svorkovnici připojit vodič PEN (PE) na hmotu stožáru?
Veškeré stožáry v uvažované trase VO jsou propojeny zemnicím drátem FeZn 10. Napájecí vedení VO zemním kabelem CYKY 4B x 16, napojení svítidel dříkem stožáru CYKY 3C x 1,5 s odjištěním ve stožárové svorkovnici.

Poznámka:
Ocelové stožáry i svítidla jsou dodána na stavbu samostatně, tzn. ne jako jeden celek od jednoho výrobce. Kompletaci a zapojení provádí elektromontážní firma namístě.

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 11. 2007
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL