+

AD-228 Krabice a hořlavé podklady (nový příspěvek 9. 4. 2008)

OTÁZKA:
Krabice a hořlavé podklady

V súvislosti so zavedením EN 60670-1 od 1. 10. 2007 prestali platiť na kladenie elektroinštalačných škatúľ na a do horľavých podkladov požiadavky ČSN 33 2312. Náš výklad je, že každá elektroinštalačná škatuľa, ktorá vyhovuje EN 60670-1, teda nosiči živých častí sú odolné žeravej slučke 850 °C, sa môžu klásť priamo (bez podložky) na horľavé podklady všetkých stupňov horľavosti (staré triedenie A, B, C1, C2, C3), a to bez ohľadu na veľkosť prúdu.

Otázku podává: Ing. Augustín Murín
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 3. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL