+

AG-190 Připojování rekreačních chatiček

OTÁZKA:
Připojování rekreačních chatiček

Prosím Vás o vyjádření k napojení rekreačních chatek. Jedná se 8 chatek vybavených 1 světelným a jedním zásuvkovým obvodem, ve všech chatičkách se předpokládá příkon 1,5kW. V chatičce bude osazen rozváděč o třech modulech v soustavě TN-C-S, tedy bez vypínače. Místo rozdělení soustavy bude uzemněno. Napojení chatiček bude provedeno ze stávajícího kabelového pilíře, kabelem uloženým v zemi, tedy 4 vodičově. Chatičky budou napojeny vzájemným zasmyčkováním, vzdálenost chatiček od napojovacího bodu, tedy stávajícího pilíře, je cca 80 m. Prosím o informaci, zda je nutno osazovat na jednotlivé chatičky kabelovou skříňku typu SP o jedné pojistkové trojici s tím, že chatičky by byly napojeny do různých fází, anebo by bylo možno prosmyčkování chatiček provést přímo v rozvodničkách chatiček. Jedná se o to, že chatičky budou zhotoveny ze dřeva a přizděná pojistková skříň jim nepřidá na kráse.

Otázku podává: Mlíka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 4. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL