+

AC-124 Zkušební spojka

OTÁZKA:
Zkušební spojka

V ČSN 34 1390 byl požadavek pro zkušební svorky (SZ), že jeden díl je mosazný vč. mosazi při připojení zemniče přímo na konstrukci. Podle nových norem se o materiálu SZ nepíše, snad svorky zůstávají v provedení podle ČSN řady 35 76.., a když ano, tak podle které konkrétní. V ČSN EN 62305-3 se navíc o mosazi jako o materiálu pro ochranu před bleskem nepíše. Prosím tedy o vysvětlení současného stavu pro SZ a připojování zemničů.

Otázku podává: Miroslav Sopuch
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 6. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL