+

AD-242 Rozvodná zařízení a nebezpečí požáru – umístění potrubí

OTÁZKA:
Rozvodná zařízení a nebezpečí požáru – umístění potrubí

Rozváděč nouzového napájení světel - z rozváděče samozřejmě odcházejí nehořlavé kabely k jednotlivým nouzovým světlům.
Otázky:
a) musí být i napájecí přívodní kabel do rozváděče nouzového osvětlení v nehořlavém provedení (jedná se o dva samostatné požární úseky, tzn. rozváděč nouzového osvětlení je první požární úsek, napájecí rozváděč, který napájí rozváděč nouzového osvětlení je druhý požární úsek)?
b) jaký bude typ napájecího kabelu do rozváděče nouzového osvětlení, když se bude jednat o jeden požární úsek?

Názor tazatele:
Podle ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty, čl. 13.10.2 - viz Poznámka, která říká, že kabely (nehořlavé) mají být po celé (spojité) trase, tzn. až k vlastnímu protipožárnímu zařízení (pro dva samostatné požární úseky), co se týče jednoho požárního úseku viz čl. 13.10.2 - Poznámka (poslední věta, citace: zařízení, která mají nezávislou dodávku elektrické energie zajištěnou akumulátory, mohou mít pro dobíjení těchto akumulátorů vodiče a kabely podle 13.10.3 - akumulátory se dobíjí průběžně a nemusí se dobíjet v době požáru).

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 6. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL