+

AC-132 Revize aktivního hromosvodu

OTÁZKA:
Revize aktivního hromosvodu

Zajímal by mě Váš názor a také touto cestou prosím o radu, jak provést revizi a měření a čím to změřit. Také kde bych na to sehnal potřebné informace a přístroje???:
Jedná se mě o jímače Pulsar nebo Prevectron 2.
Jde mi totiž o ověření předstihu, se kterým reaguje na přítomnost sestupné větve bleskového výboje.
V krátkosti řečeno: Elektronické zařízení ukryté uvnitř hlavice, emituje na horních elektrodách před úderem blesku sérii pulsů, které ionizují okolí hrotu jímací tyče. Toto vygeneruje emisi vstřícného trsového výboje a po jeho spojení se sestupnou větví pojme samotný úder blesku. Zařízení je napájeno nábojem z dolní elektrody, začíná pracovat zcela automaticky ve chvíli, kdy je již přítomné elektrické pole bouřky.
Toto myslím v podstatě nejsme schopni uměle vyvolat a tedy ověřit funkčnost. Je velice riskantní podepsat revizi takového zařízení. Na několika místech již byl průšvih, protože po úderu blesku došlo k poškození výpočetní techniky, přestože všude byly řádně instalovány přepěťové ochrany atd.

Otázku podává: Michal Krasl
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 10. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL