+

AG-215 Zajištění provozu nouzového osvětlení

OTÁZKA:
Zajištění provozu nouzového osvětlení

Podle ČSN EN 1838 čl. 4.2.5 je minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely 1 hodina. To znamená, že UPS musí být navržena na 1 hodinu, nebo může být navržena na 30 minut a zbylých 30 minut může dodávat přes UPS dieselagregát ? (Nejsou dvě napětí, tzn. UPS a diesel, ale UPS napájí vyhrazená zařízení jen po dobu, dokud nenaběhne diesel agregát, jinak řečeno UPS je napájena normálním napětím nebo diesel agregátem). (Šetří se baterie v UPS, tím tedy mohu snížit kapacitu baterií?)

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 12. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL