+

AD-265 Sklad knih – provedení a kontroly instalace

OTÁZKA:
Sklad knih – provedení a kontroly instalace

Prosím o radu na dotaz: Chystáme se s provozovatelem sepsat Protokol o určení vnějších vlivů u dřívější výrobní haly, která se dnes využívá jako sklad knih. Tyto knihy jsou skladovány v regálech, kde přes expedici dochází ke kompletování zásilek koncovým zákazníkům. Podle ČSN 33 2000-5-51 je zde vliv BE2 obecné nebezpečí požáru hořlavých hmot, prachů nebo kapalin, u kterého ČSN 33 1500/Z3 stanovuje lhůtu revizí po 2 letech. Dále pak určuje krytí pro svítidla IP43, zde se nachází původní svítidla výbojková s IP20 (otevřená). Lze u těchto svítidel alespoň dodatečně nainstalovat králičí pletivo, aby se zabránilo uvolnění vyhřáté a rozpálené baňky mezi knihy, což by bylo provizorium do doby než dojde k postupné výměně celkového osvětlení, to je samozřejmě obrovská investice, obzvláště v této době. A druhý dotaz směřuji na 2letou lhůtu; zdali se v tomto případě dá prodlužit cca na 4letou lhůtu na základě vypracovaného provozního místního předpisu, např. že 1x týdně pověřená osoba vizuálně prohlédne el. instalaci a svítidla.

Otázku podává: Pavel Knobloch
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 4. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL