+

AB-193 Jištění přípojnicového rozvodu

OTÁZKA:
Jištění přípojnicového rozvodu

Zahraniční firma měla požadavek na přípravu přívodu pro linku, jištěný deionem 720 A v rozváděči.
Projektant spočítal přívod na 3 x CYY 150 pro každou fázi. Zahraniční montážní firma na tento připravený přívod připojila připojovací skříň bez jištění, ze které jsou dva vývody přípojnicového rozvodu Siemens BD2A System - 400 A na dvě strany. Dodavatel tvrdí, že je vše v pořádku, protože je postupováno v souladu s montážním návodem Siemens (samozřejmě v anglickém jazyce) a žádná větev nebude brát více než 300 A.

Dotaz:
Podle mého názoru musí být v připojovací skříni osazeno jištění (viz návrh řešení) a řešit takto:
a) buď snížit jištění na přívodu na 400 A (což není možné),
b) nebo osadit dvě sady pojistek do připojovací skříně a odjistit jednotlivé větve přípojnicového rozvodu (což je reálné, žádná větev nebude mít větší odběr než cca 300 A – bohužel tomuto řešení se brání dodavatel),
c) a nebo vyměnit přípojnicový rozvod za 800A, což je ze strany dodavatele rovněž neřešitelné.
Souhlasíte s navrhovaným řešením, které se nám stále nedaří prosadit?

Otázku podává: Radek ŠTELČÍK
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 9. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL