+

AC-153 Ochrana před bleskem podle ČSN EN 62305

OTÁZKA:
Ochrana před bleskem podle ČSN EN 62305

Na panelovém domě, který se bude v příštím roce zateplovat polystyrénem o tloušťce 10 cm (stupeň reakce na oheň E), bude na něm nově nainstalován bleskosvod (hromosvod). Od 1. února 2009 končí platnost staré normy pro ochranu před bleskem ČSN 341390 a plně jí nahrazuje soubor nových norem ČSN EN 62305 (dotaz byl původně podáván ještě za platnosti ČSN 34 1390).
Vzhled panelového domu je shodný s obrázkem E.27 ČSN EN 62305-3, rozměr objektu je délka (36,55 m), šířka (11,9 m), výška (19,24 m). Na střeše jsou umístěny dvě výtahové strojovny vysoké cca 2,5 m.
Objekt se nachází v nížině vzdálen od řeky cca 100 m.
Objekt má obytnou plochu cca 2 000 m2.
V objektu je 30 bytů ve kterých bydlí cca 70 osob.
Objekt bude mít na štítové straně oplachování kouřovodu z plynové kondenzační kotelny, samotný kouřovod je již z izolantu.

Dotaz:
1. Jak by měl bleskosvod podle nové normy vypadat?
2. Do jaké třídy LPS by měl být objekt zařazen?
3. Kolik zemničů a svodů by měl objekt správně mít?
4. Pokud by měli být svody řešeny na povrchu polystyrénové izolace musí být držáky svodů z izolantu (z důvodu přeskoku na panelové železobetonové části)?
5. Výpočet elektrické izolace na vzdálenost S (čl.6.3 ČSN EN 62305-3) u antén, ventilátorů a dalších elektrických zařízeni umístěných na povrchu střechy již nezahrnuje ohmickou hodnotu zemničů, jak tomu bylo například u staré normy ČSN 34 1390 čl. 112.
6. Jakou vzdálenost oplechování kouřovodu musí být od zateplení z polystyrénu pokud bude uzemněn se zemničem bleskosvodu?

Dotaz mimo řešený objekt:
Má v normě ČSN EN 62305, u objektů obdélníkového tvaru, vliv na počet svodů, jak to uváděla stará norma čl. 64a ČSN 34 1390, a co výška objektu čl. 64d, je u nové normy ČSN EN 62305 jinak řešena než u objektů nižších?

Otázku podává: Vladimír Plíhal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 8. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL