+

AC-154 Ochrana před bleskem podle dříve platných norem

OTÁZKA:
Ochrana před bleskem podle dříve platných norem

Ochrana před bleskem zhotovená dle předpisů platných před ČSN 34 1390 z roku 1969.
Ještě mnoho rodinných domů, ale dokonce i bytových domů, má ochranu před bleskem z dob před rokem 1969, aniž by byla tato ochrana rekonstruována/doplněna minimálně na požadavky ČSN 34 1390 (nevyhovující počet svodů/zemničů apod.).

Citace z normy ČSN 34 1390:
V. REKONSTRUKCE STARÝCH HROMOSVODŮ
Všeobecně
241.
Hromosvody, které byly postaveny v dřívějších dobách, se ponechají na objektu, jestliže u nich po řadu let nedošlo ke škodě od blesku nebo jestliže zaručují ochranu před bleskem stanovenou touto předpisovou normou a nejsou poškozeny. Přitom však je nutno odstranit vážné závady a provést úpravy v rozsahu předepsaném v čl. 111 až 125.
Jsou-li kolem tyčových jímačů obtočeny svody, musí se tato část svodu odstranit co nejdříve a vlastní svod řádně připojit u dolního konce jímače. Jsou-li vedení a svody přerušeny, musí se jejich vodiče spojit.

Uvedu příklad: bytový dům vybudovaný včetně ochrany před bleskem v 30. letech 20. století:
- po řadu led nedošlo ke škodě od blesku (protože do objektu žádný blesk neuhodil, těžko odhadovat jaké škody by byly, pokud by uhodil),
- instalovaná ochrana před bleskem nezaručuje ochranu dle ČSN 34 1390, protože nevyhovuje počet svodů/zemničů, jímací tyč nepokrývá ochranným úhlem celou střechu apod.,
- ochrana před bleskem není poškozena (s výjimkou rezaté jímací tyče) a odpor zemniče vyhovuje ČSN 34 1390 (je do 15Ω).
Má se tato ochrana před bleskem zrekonstruovat/doplnit alespoň na rozsah požadavků ČSN 34 1390, nebo již na rozsah požadavků v současnosti platné ČSN EN 62305?
Nebo když na objektu nevznikla po řadu let žádná škoda od blesku (byť jen proto, že do objektu nikdy žádný neuhodil) a ochrana před bleskem je v dobrém technickém stavu a nejsou na ní závady v rozsahu článků 111 až 125, lze ji ponechat v provozu beze změn?
Respektive lze takovouto ochranu před bleskem v revizi vyhodnotit jako funkční a schopnou provozu (např. u bytového tříposchoďového domu s obvodem 69 m a jen jedním svodem/zemničem), a to navíc ve světle ještě přísnějších požadavků ČSN EN 62305?
Dle mého názoru nelze ochranu před bleskem, která nevyhovuje minimálně požadavkům ČSN 34 1390 z roku 1969 (počet svodů/zemničů apod.) v revizi označit jako schopnou provozu - mám pravdu?

Otázku podává: Libor Abrešek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 8. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL