+

AG-232 Připojování vodiče PEN

OTÁZKA:
Připojování vodiče PEN

Při provádění revizí se čas od času setkávám s případy, kdy při nulování je na světlech zelenožlutý vodič připojen nejdříve na nulovou svorku a teprve následně na svorku ochrannou.
Nenašel jsem ovšem žádný článek v normách (ČSN 34 1010, 33 2130, 33 2180 .. ), který přímo řeší správné napojení svítidla na pevnou instalaci, který bych do revize uvedl. Všude jsem narazil jen na zapojení zásuvkových vývodů. Jelikož se někdy jedná o několik desítek svítidel, tak se majitel zdráhá nechat je za úplatu přepojit s klasickým odůvodněním, že předchozí RT to jako závadu neuvedl a požaduje článek normy, který řeší přímo napojení svítidla.
Dále se chci zeptat, jak posoudit uložení slaboproudých kabelů volně na přístupné ploché střeše a uložení slaboproudé kabeláže v interiérech přímo na rozebíratelném podhledu bez jakéhokoli vyvázání k nějaké konstrukci.

Otázku podává: Matějka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 9. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL