+

AD-282 Ještě k nebezpečí požáru hořlavého prachu a elektrická instalace

OTÁZKA:
Ještě k nebezpečí požáru hořlavého prachu a elektrická instalace

V souvislosti s touto problematikou bych se chtěl zeptat na následující:
1. Podle tohoto článku, pokud je v protokolu o vnějších vlivech stanoven vnější vliv B2N2, je možno použít pro provedení instalace ČSN 33 2000-4-482?
2. V ČSN 33 2000-5-51:2000 bylo povoleno umisťování podružných rozváděčů do prostorů s vnějším vlivem B2N2, v nové normě (ed. 2:2006) však není o této věci zmínka. Ani v ČSN 33 2000-4-482 jsem nenalezl ustanovení, které by vylučovalo osazení podružného rozváděče.
Chtěl bych se tedy zeptat, zda je možno do prostorů s vnějším vlivem B2N2 osadit podružné rozváděče v příslušném krytí (IP54).
3. Jak stanovit v této souvislosti (provedení instalace dle ČSN 33 2000-4-482) požadavky na úklid hořlavého prachu - povolená vrstva, četnost úklidu, místa úklidu pouze na el. zařízení či celkově?

Otázku podává: Petr Slezák
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 1. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL