+

AD-289 Prostory s hořlavými kapalinami

OTÁZKA:
Prostory s hořlavými kapalinami

Byl jsem požádán o radu, co je třeba provést při změně určení prostorů. Jedná se o prostor skladu, kde mají být nově skladovány oleje a nádrže s naftou s elektrickými čerpadly těchto hořlavých hmot. Doporučil jsem provést nové určení vnějších vlivu a dle protokolu pak postupovat s případnými stavebními úpravami. Ale zajímalo by mě, zda takový prostor spadá do vnějšího vlivu BE3 nebo BE2N3? Spadají elektrická čerpadla, pomocí kterých se přečerpává nafta a oleje, z hlediska revizí do nevýbušných nebo výbušných zařízení, popřípadě jaká norma se na ně vztahuje?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 2. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL