+

AD-290 Ochrana před škodlivým vzájemným působením různých zařízení

OTÁZKA:
Ochrana před škodlivým vzájemným působením různých zařízení

V ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 je v textu normy uvedeno následující:
515 Ochrana před škodlivým vzájemným působením
515.2 Jestliže jsou zařízení pro rozvod různých druhů proudu při různém napětí seskupena do společného celku (jako je rozvodnice, rozváděč nebo skříňka), musí být všechna zařízení různých druhů proudu nebo napětí, u nichž je třeba se vyhnout vzájemnému škodlivému působení, mezi sebou účinně oddělena.

Otázky:
1. U kterých zařízení je nebo není třeba se vyhnout vzájemnému škodlivému působení?
2. Jaký je správný výklad pojmu "účinné oddělení".

Otázku podává: Ing. Jindřich Bielesz
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 2. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL