+

AD-301 Lakovna (nový příspěvek 14. 5. 2010)

OTÁZKA:
Lakovna

Pro stříkací box (prostor lakování 3 x 5 m, uzavřený), který je již několik let provozován (cca 5 let) se mají dodatečně určit vnější vlivy. Používají se zde polyuretanové laky, ředidla, tvrdidla, jež mají bod vzplanutí 23 °C. Prostorová teplota se pohybuje okolo 25 °C, tzn. že se jedná o prostor s nebezpečím výbuchu. Pro odsávání z lakovny je použita suchá stříkací stěna ELBH spolu s odsávacím ventilátorem a filtry. Odsávací ventilátor je určen do zóny 1, ale zářivky umístěné v lakovně jsou do zóny 2. Ještě jsem nestačil prostudovat celou ČSN EN 60079-10-1:2009, kde se domnívám bych se dozvěděl podle větrání a úniku do jaké zóny zařadit prostor boxu, a proto by mne zajímalo, jestli bývají takovéto lakovny zařazeny do zóny 0, 1, 2? V pracovní době je zde prováděno lakování cca 6 hodin z 8 hodin pracovní doby, tudíž předpokládám, že by se jednalo o trvalé nebo dlouhé období výskytu nebezpečné koncentrace, tzn. zóna 0, pokud neuvažuji vliv větrání. A ještě jeden háček to má, že provozovatel by chtěl určit takové prostředí, aby nemusel měnit stávající elektrické zařízení. Je možno uvažovat i s jeho odpovědností při stanovení vnějších vlivů??

Otázku podává: M. K.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 5. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL