+

AD-306 Vnější vliv – mechanické namáhání

OTÁZKA:
Vnější vliv – mechanické namáhání

V protokolech o určení vnějších vlivů se setkávám s mechanickým namáháním v průmyslových halách AG2 a AH2, který je tam dáván šablonovitě, bez úvahy, jak má být provedena elektrická instalace. V průmyslové hale ve většině případů není elektrická instalace namáhána otřesy a vibracemi. Jsou to většinou stavby zděné kombinované s betonovými nosnými konstrukcemi a je zbytečné tam provádět zabezpečení podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Projektant to tam však uvede, instalaci k tomu ale z logiky věci neprovede. Tvůrci VV se slepě a bez úvahy řídí definicí v normě, kde je napsáno např. AG2 standardní průmyslové zařízení a nebere v úvahu, že tam žádné riziko otřesu na budově není. Jak se má chovat revizní technik? Dle protokolu VV bude na hale požadovat, aby např. zářivky měly objímky zajištěny proti samovolnému uvolnění, byly zavěšeny na pružných závěsech apod., tj. aby byly splněny všechny podmínky vyplývající z VV i když je zřejmé, že objekt žádnými rizikovými otřesy netrpí? Nebo uvede, že VV byly stanoveny příliš přísně a bude zvažovat AG1 a AH1?

Otázku podává: Jan Vyčítal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 6. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL