+

AD-311 Rozváděč pro požárně bezpečnostní zařízení

OTÁZKA:
Rozváděč pro požárně bezpečnostní zařízení

Prosím o odpověď na níže uvedenou otázku:
Mám požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) - napájení funkčního vybavení dveří (2 ks), kde jištění a nehořlavé kabely (od těchto zařízení) jsou v normálním rozváděči. Rozváděč je umístěn v samostatném požárním úseku s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1 a s požárními uzávěry v provedení EI 15DP1 (dle čl. 5.6.2 normy ČSN 73 0848), ale samotný rozváděč nemá žádnou požární odolnost. V tomto rozváděči jsou také ostatní provozní zařízení (neslouží v případě požáru).
Musí být rozváděč (rozvodnice) v požárním provedení, i když se jedná jen o dvě PBZ? Nebo je mohu sloučit do jednoho rozváděče - bez požární odolnosti za určitých podmínek s ostatními zařízeními? Která norma toto řeší?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 9. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL