+

AD-314 K určení vnějšího vlivu AD

OTÁZKA:
K určení vnějšího vlivu AD

Podle Ing. Jaroslava Melena (viz článek "Nejen působení vody na elektrická zařízení a vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3" - ELEKTRO 02/2007):
... Podmínkám našeho klimatického pásma přísluší pro venkovní prostory kód AB a jemu odpovídající krytí IP pro situaci jen dešťových srážek. Teprve v situaci kombinace dešťových srážek s možností působení vody z jiných zdrojů než z deště je třeba výlučně volit i odpovídající kód vnějšího vlivu AD.

První příklad
Jak budu chránit elektrické zařízení např. na stavebním dvoře s vnějším vlivem AB8 proti dešti a jaký vnější vliv bude v protokolu?

Odpověď bude znít:
Příslušným krytím. V ČSN 33 2000-5-51:2000 v tabulce 51AN, stejně jako v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 v Tabulce ZA.1N, bych se dočetl, že minimálně IP21. Samozřejmě že to by bylo málo, proto budu podle ČSN EN 60529 (33 0330) dozajista volit IPX3.
V protokolu nebude uveden kód vnějšího vlivu AD, nýbrž AB8, neboť voda z jiných zdrojů než z deště se na stavebním dvoře neuplatní.

Druhý příklad
Jak budu chránit elektrické zařízení na tomtéž stavebním dvoře, ale vybaveném mycí rampou, kde bude obsluha tryskající vodou (AD5) zbavovat stavební stroje nánosů nečistot, přičemž nebude zabráněno zásahu elektrického zařízení (např. ovládací skříně možného zvedání rampy a/nebo příslušného čerpadla). Jaký vnější vliv bude v protokolu zapsán v tomto případě?

Odpověď bude znít:
Toto ohrožené elektrické zařízení nebudu chránit IPX3 (přestože na něj jinak prší), ale IPX5, protože může být zasaženo i vodou z jiného zdroje než z deště. V protokolu bude jako vnější vliv uveden jak AB8, tak AD5.

K tomu ještě uvádím:
ČSN 33 2000-7-714 Zařízení pro venkovní osvětlení, odd. 714.32:
Třídy stanovené pro dále uvedené vnější vlivy jsou minimálními požadavky:
- přítomnost vody AD3.
Pokud vliv AD zahrnuje cizí vodu (mimo atmosférické srážky) a AB8 venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy, proč je v ČSN 33 2000-7-714 uveden požadavek na AD3 a výše?

Platí tato norma i pro venkovní osvětlení v průmyslovém závodě? Je nutno použít doplňkové ochrany pro venkovní světelné vývody?

Otázku podává: J. Bielesz
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 10. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL