+

AD 328 Závislost zatížení kabelu na tepelném odporu zdiva

OTÁZKA:
Závislost zatížení kabelu na tepelném odporu zdiva

Zajímal by mě Váš názor na problematiku dimenzování vodičů. V ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 je v tabulce 52-B2 u položky číslo 57 uveden popis, že se toto uložení týká jednožilových nebo vícežilových kabelů bez přídavné mechanické ochrany přímo ve zdivu, jehož měrný tepelný odpor není větší než 2 K.m/W. Jde o to, že takový způsob uložení je přiřazen k referenčnímu způsobu uloženi C. Jak je to například u plynosilikátů a podobných materiálů - u nich je tepelný odpor uváděn vyšší. Je nutné tyto materiály považovat za tepelně izolační stěnu a dle toho také dimenzovat vodiče?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 2. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL