+

AD-335 Odpojování vodiče N ve dřevostavbách

OTÁZKA:
Odpojování vodiče N ve dřevostavbách

Při revizi montované dřevostavby (rodinný dům), kterých se v poslední době vyrojilo jako máku po dešti se setkávám s následujícím problémem. Jelikož je stavba z převážné části vybudována ze snadno hořlavých hmot, uplatňují se u nich požadavky nejen ČSN 33 2130 ed. 2 na vybavení objektu proudovým chráničem s rozdílovým proudem max. 300 mA, ale též požadavky ČSN 33 2000-4-482, kde je výše zmíněný požadavek na proudový chránič obsažen také. V této normě je ale také v článku 482.1.9 uveden požadavek, že každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2 IEC 364-5-53.
Prosím tedy o vysvětlení, co si mám pod pojmem „Každý střední vodič“ představit. Pokud by to znamenalo naprosto všechny střední vodiče a pokud budu brát každý obvod = jeden střední vodič, pak si nedovedu představit, jak by byly rozváděče objemné vzhledem k nutnosti osazování dvou a čtyřpólových jisticích přístrojů.
Provádět toto odpojení přístroji pro funkční spínání mi nepřipadá nejvhodnější a navíc u takového světelného obvodu ovládaného z více míst s vypínačem číslo 7 si to dost dobře neumím představit. Je možné tedy tento článek chápat tak, že za přívodním vedením pro celý objekt je osazen proudový chránič 300 mA, což mi zajistí odpojení vodiče N a obvody napojené z tohoto chrániče již mají vodič N odpojován pomocí tohoto předřazeného chrániče? Další vodiče N, které by vznikly osazení proudových chráničů 30 mA pro zásuvkové obvody, venkovní el. zařízení, koupelnu atd. (samostatné sběrnice N pro obvody z různých proudových chráničů), by odpojovaly příslušné vodiče N pro obvody napájené přes tyto další chrániče.
Nebo je má úvaha v rozporu s tímto článkem či jinou ČSN?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 3. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL